På denne side kan du dykke ned i livredderprøven og forberede dig til prøven.LR

Tag testen: Er du klar til livredderprøve?
Test din viden af med vores forberedende Quiz
 

Hvad skal jeg vide om livredderprøven?

 • Er der noget du er i tvivl om kan du altid kontakte heartmate@outlook.dk eller bruge kontakt formularen nederst på siden.
 • Tidspunktet du har tilmeldt dig, er hvornår prøven begynder. Du skal være omklædt i svømmehallen, og klar til at gå i gang på dette
 • Bassinlivredderprøven bedømmes bestået/ikke bestået. Lever du ikke op til kravene for livredningsfærdigheder og førstehjælp består du ikke. 
 • Består i du ikke prøven, vil du blive tilbudt en omprøve hurtigst muligt. 
 • Du vil blive oprettet i Svøm Danmarks database, her vil du kunne finde dit livreddercertifikat når du har bestået prøven. Du får adgang via www.mit.svoem.dk. Du skal logge ind med din arbejdsmail(den mail du brugte da du tilmeldte dig prøverne via doodle). Første gang du logger ind, trykker du glemt kodeord for at få fremsendt en ny. 

Hvad skal jeg have med til livredderprøven?

 • Dine færdigheder i førstehjælp og svømning (se nedenfor).
 • T-shirt og shorts til brug under prøven. 
 • Der må ikke bruges svømmebriller.

Indhold i bassinlivredderprøven - Det skal jeg kunne for at bestå

Gør dig bekendt med den svømmehal du har ansvaret i, du skal kende:

 • Svømmehallens adresse til alarmering.
 • Evakueringsplan og mødested i forbindelse med brand eller klorudslip. 
 • Placering af holderen til din telefon så den altid er tilgængelig for alarmering, hjertestarter, førstehjælpsudstyr og evt. ilttaske.
 • Specielle sikkerhedsforanstaltninger ved f.eks. vipper, rutsjebaner, klatrevægge- og tårne.
 • Aftal altid et mødested i svømmehallen med dine svømmere – så kan I hurtigt samles, hvis det bliver nødvendigt.

  Du kan finde en kort gennemgang af nedenstående punkter for din svømmehal her!

Fysiske svømme- og førstehjælpsfærdigheder du skal kunne:
 

 • 200 meter valgfri svømning. De første 50m med hovedet over vandet med overblik på under 90 sekunder. De sidste 150 meter uden tid.
 • Uden pause efter de 200m svømning to dyk fra vandtrædning til bassinbund efter bjærgedukke. Pause mellem de 2 dyk max 60 sek.
  Alle dyk foregår på bassinets dybeste sted. Kan du ikke dykke ned til bunden i den svømmehal du er til prøve i, kan du ikke bestå.
 • Undsætning af panisk person i vandoverfladen 10 m fra bassinkant. 
 • Redning af bevidstløs person i samarbejde med hjælper.
  Livredderen udfører alarmering af hjælper og springer i vandet. Mediet bjærges 25 m, mens der holdes frie luftveje. Livredderen skal demonstrere kunstigt åndedræt i vand (IWR), indtil hjælperen er klar til at hjælpe med ophaling. Herefter korrekt udførsel af genoplivning på land.
 • Redning af bevidstløst barn uden hjælper.
  En bjærgedukke er placeret i bassinets dybeste del 10 m fra livredderen. Livredderen laver hovedspring og dykker direkte ud til dukken uden at komme til vandoverfladen. Dukken opsamles, og slippes i vandoverfladen og medie bjærges til kanten, mens der holdes frie luftveje. Mediet ophales alene og genoplivning startes på junior- eller spædbarnsdukke.
  Note: Svømmehaller med lavere dybde end 1.8m laves ikke hovedspring, men der svømmes fra kanten ud til dukken uden vejrtrækning. 
 • Håndtering af nakkeskade (Gennemgang sker til livredderprøven)
 • Mundtlig eksamination: livredderen svarer mundtligt på spørgsmål omkring førstehjælp til skader, der kan opstå i anlægget (faldskader, blødninger, hedeslag, kramper mm.).

Førstehjælp i svømmehallen - Redning af en druknet
Videogennemgang voksen - Videogennemgang børn

Tilgangen til den druknede bevidstløseTilgangen til den druknede bevidstløse

Førstehjælp - Mundtlig eksamination

 • Astma
  Symptomer: Problemer med vejrtrækning, hvæsen/piben ved udånding, angst, blå læber
  Handling: Personen vil helst sidde, eller stå foroverbøjet, spørg pårørende om kendskab til astma og giv evt. medicin, ring 112 hvis tilstanden forværres (blå læber).

   
 • Krampeanfald
  Symptomer: Kramper/rystelser, stivhed i hele kroppen og ukontaktbar
  Handling: Hold ikke hovedet fast, men støt personens hoved så det ikke bliver banket mod gulvet, læg evt. en plade eller andet blødt under hovedet. Flyt eventuelt personen, så vedkommende ikke kan støde ind i noget. Ring 112 hurtigst muligt.

   
 • Sukkersyge (højt/lavt blodsukker)
  Symptomer lavt blodsukker: Bevidsthedsforstyrrelse, kramper, ”Fuldskab” (Virker beruset)
  Handling lavt blodsukker: Såfremt personen er vågen gives noget sukkerholdigt (Juice/Druesukker). Ring 112 i akutte tilfælde eller hvis tilstanden forværres og sukker ikke har nogen effekt.
  Symptomer højt blodsukker: bevidsthedsforstyrrelse, acetonelugt ud af munden, ”Fuldskab”
  Handling højt blodsukker: Samme som ved for lavt blodsukker.
  Det kan være rigtigt svært at kende forskel på højt og lavt blodsukker – og det skader ikke at give en person med for højt blodsukker mere sukker, men det kan være altafgørende ved for lavt blodsukker, derfor gives altid sukker uanset om det mistænkes for højt eller lavt blodsukker.

   
 • Brud og faldskader
  Symptomer: Smerter, hævelse og/eller fejlstilling
  Handling: Berolig personen. Støt den beskadigede del i findestillingen, for at minimerer smerte fra bevægelse. Brug trekantet armklæde hvis muligt. Ring 1-1-2 såfremt tilskadekomne ikke kan komme på hospitalet ved hjælp af pårørende.  
 • Stroke (blodprop i hjernen)
  Symptomer: Taleforstyrrelser, forståelsesproblemer, ansigtslammelse/hængende mundvige, nedsat kraft i den ene kropshalvdel.
  Handling: Berolig personen. Ring 1-1-2.

   
 • Blodprop i hjertet
  Symptomer: Trykken/smerter i brystet, udstråling af smerte til venstre skulder og/eller kæbeparti.
  Handling: Sæt personen ned. Undgå anstrengelse, berolig personen. Ring 1-112. Ved hjertestop påbegyndes hjerte-lunge-redning.

   
 • Fremmedlegemer i luftvejene - Videogennemgang
  Symptomer: fremmedlegeme der helt eller delvist blokerer luftvejene, vejrtrækningsbesvær, pibende vejrtrækning, blå læber, angst
  Handling: Få personen til at hoste såfremt det er muligt. Ved svær luftvejsblokering foretages skiftevis 5 klap mellem skulderbladene og 5 gange Heimlich manøvre.
  Ved spædbørn foretages skiftevis 5 klap mellem skulderbladene og 5 stødende brystkompressioner. Videogennemgang

Forholdsregler ved klorgas i svømmehallen

 • Vær opmærksom på symptomer som hoste, irritation i luftvejene, astmalignende symptomer ved dem der befinder sig i svømmehallen
 • Der meddeles, at alle skal forlade svømmehallen øjeblikkeligt til passende mødested udenfor.
 • Samtidig tilkaldes hjælp via 112, giv besked om klorgasudslip i svømmehallen.
 • Alle vurderes af sundhedspersonale, inden de evt. sendes videre til sygehuset – Ingen må tage hjem!
 • Modtag hjælp ved aftalte mødested, giv besked om hvor udslippet er, og om der er flere folk i bygningen.

Forholdsregler ved brand

 • Vær opmærksom på symptomer
 • Der meddeles, at alle skal forlade svømmehallen øjeblikkeligt til passende mødested udenfor.
 • Red mennesker i fare, husk at tjekke alle steder hvis muligt.
 • Sluk branden med tilstedeværende slukningsmidler – om muligt.
 • Begræns ilden ved at lukke døre.
 • Modtag brandvæsnet ved aftalte mødested, giv besked om hvor branden er, og om der er flere folk i bygningen.